Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Herstructurering

De komende jaren staat er op het gebied van herstructurering veel te gebeuren. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft ongeveer 6.100 woningen in bezit. Hiervan zijn veel woningen verouderd en we verwachten door demografische ontwikkelingen een woningoverschot in verschillende kernen. Om ons woningbezit goed  verhuurbaar en geschikt te houden voor huurders stelden we een wensportefeuille op. Na grondig onderzoek op onder andere technische kwaliteit, verhuurbaarheid, vraagontwikkeling en waardering van de woningen maakten we plannen voor de toekomst. De zogenaamde ‘herstructurering’. Tot 2030 slopen we ongeveer 1.000 woningen en daarvoor bouwen we er ongeveer 550 terug. Dat is verdeeld over alle kernen waar wij woningen bezitten. Het terugbouwen van woningen is niet in alle kernen het geval. Daar waar nauwelijks vraag is naar sociale huurwoningen komen geen woningen terug.

Grote herstructureringsprojecten
Met name in Breskens, Axel en Westdorpe  gaat er de komende jaren veel gebeuren. Hier worden veel verouderde woningen gesloopt en weer energiezuinige en met name levensloopbestendige woningen teruggebouwd. Dat is immers de trend. Duurzaam bouwen en  zo bouwen dat huurders zo lang mogelijk in hun woning kunnen blijven wonen. Een ander belangrijk uitgangspunt voor de woningen is de wetenschap dat er gemiddeld 1,6 personen in een woning wonen. Daarnaast nemen we het levensloopbestendige programma in de woning op. Dit komt neer op het ontwerpen van een slaapkamer en een badkamer op de begane grond en één of twee slaapkamers op de verdieping. Voor de wat grotere gezinnen bestuderen we nog andere woningconcepten.

Overige herstructureringsplannen
Op de onderstaande locaties slopen we begin 2018. Hiervoor in de plaats komen bouwkavels welke wij aanbieden aan projectontwikkelaars.

  • Aardenburg, Peurssenstraat: 10 woningen
  • Kloosterzande, Beatrixstraat: 10 woningen
  • Sint Jansteen, Puttingstraat: 14 woningen slopen, 2 woningen verkopen
  • Schoondijke, Koningin Julianastraat: 6 woningen

Bij onderstaande locaties worden de woningen eveneens begin 2018 gesloopt. Het terrein bebouwen we niet opnieuw maar richten we opnieuw in met groen.

  • Clinge, Klinkerstraat : 2 woningen
  • Nieuw Namen, Reinaertstraat: 4 woningen
  • Sas van Gent, Burgemeester Wautersstraat: 4 woningen
  • Westdorpe, Wilhelminastraat en Beatrixstraat: 12 woningen
  • Biervliet, Schoollaan: 4 woningen

Wilt u meer informatie over de herstructurering neem dan contact met ons op via de e-mail.

Voor alle projecten geldt dat er nog enige onzekerheid bestaat over de planning.