Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Nieuw kansen bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Woongoed Zeeuws Vlaanderen heeft sinds kort een nieuw ondernemingsplan waarin we de koers uitzetten voor de komende vier jaar. In het ondernemingsplan beschrijven we de uitdagingen die wij voor ons zien. Ook benoemen we doelen die wij willen bereiken. Zo gaan we bijvoorbeeld in op de vele sloop- en nieuwbouwprojecten, de verduurzaming van onze woningen en het verder inzetten op digitalisering van onze contacten met huurders, terwijl we tegelijkertijd maatwerk willen blijven aanbieden waar dat nodig is.

Ook waar het onze personele organisatie betreft liggen er uitdagingen. Vanwege de leeftijdsopbouw mogen wij ervan uitgaan dat in deze ondernemingsplanperiode verschillende medewerkers uit alle geledingen van de organisatie met (vroeg)pensioen zullen gaan. Doorgroei naar een hogere functie in de organisatie is mogelijk mits medewerkers het vereiste niveau hebben. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen ondersteunt het bereiken van dat niveau door ruime ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden te bieden.

Houd de komende tijd onze website in de gaten voor nieuwe vacatures.