Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Jaarverslag

Het jaarverslag 2017 van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is gereed. Met het jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze belanghouders over de activiteiten, bestede middelen en behaalde resultaten. Het jaarverslag bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening.

Met veel genoegen bied ik u het  jaarverslag 2017 en de publieksversie  van dit document aan.

Onze missie is het bieden van kwalitatief goede huisvesting aan mensen die zelf niet in hun huisvesting kunnen voorzien. Ook in 2017 hebben wij ons, zoals u mag verwachten van een woningcorporatie, voor de volle honderd procent daarvoor ingezet. 

Intern richtten we onze aandacht in 2017 vooral op het operationeel beleid en de werkprocessen, zodat we terugkerende werkzaamheden planmatiger en (nog) efficiënter kunnen uitvoeren.

De financiële resultaten laten zien dat we een financieel gezonde organisatie zijn. We voldoen ruimschoots aan alle financiële toetsingscriteria, opgesteld door landelijke toezichthouders.

Als directeur/bestuurder mag ik dan ook gerust concluderen dat we erin slaagden om 2017 positief af te sluiten. Wilt u meer weten over wat wij vorig jaar precies deden? Dan nodig ik u graag uit om de volledige of de publieksversie van ons jaarverslag te bekijken. Die laatste versie toont u een samenvatting aan de hand van onze belangrijkste kerntaken en financiële resultaten.

Heeft u vragen naar aanleiding van ons jaarverslag? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0115-636000 of via e-mail.

    Ontvangt u graag een gedrukt exemplaar? Dit kunt u telefonisch of per e-mail  bij ons aanvragen. Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden!