Spring naar hoofd-inhoud

Colin Bruens

Mijn naam is Colin Bruens en ik woon in Terneuzen. Destijds ben ik afgestudeerd aan de HEAO richting Management, Economie en Recht. In het dagelijks leven ben ik op projectbasis werkzaam als informatiespecialist voor diverse overheidsinstanties in Zeeland. Op dit moment zijn dat havenbedrijf North Sea Port en gemeente Sluis. 

Motivatie
Toen ik een aantal jaren geleden vanuit Breda weer terug wilde verhuizen naar Zeeland bood Woongoed Zeeuws-Vlaanderen ons vrij spoedig een woning aan. Het is een uitkomst dat het nu nog steeds mogelijk is om via woningbouwverenigingen een woning te huren. Maar het woningbestand krimpt op veel plekken in Nederland en de huurprijzen in de vrije woningmarkt blijven een stijgende lijn vertonen. Ik volg de ontwikkelingen op dit gebied dan ook nauwgezet. Wat mij betreft een zorgelijke ontwikkeling  omdat ik graag zie dat ook andere mensen in de toekomst aantrekkelijk kunnen huren en wonen.  Eerder heb ik als lid via de Stadsraad Axel deelgenomen aan gesprekken met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen over te realiseren woningbouwprojecten. Daarbij ging mijn interesse, vanwege mijn toenmalige baan bij een energiebedrijf, voornamelijk uit naar duurzaamheid op het gebied van energieverbruik. Ik hoop als lid van de MAR niet alleen een bijdrage te leveren aan duurzaamheid in relatie tot het milieu. Maar ook in relatie tot toekomstbestendig wonen; van starter tot senior. Het leefbaar houden van Zeeuws-Vlaanderen is daarbij een belangrijke motivatie.

Met vriendelijke groet,
Colin Bruens