Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Prestatieafspraken 2019

Onlangs tekenden alle partijen de prestatieafspraken voor 2019. Deze afspraken komen tot stand in samenwerking met huurdersorganisaties en gemeenten en worden uitgewerkt in het zogenaamde bod. In het bod richten we ons op een aantal thema’s zoals betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep, nieuwbouw van woningen, energiezuinige woningvoorraad en huisvesting van specifieke doelgroepen. In de prestatieafspraken benoemen we per gemeente de concrete activiteiten die gaan plaatsvinden in 2019.

Klik verder voor meer informatie over de totstandkoming van de prestatieafspraken.

Terug