Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Stand van zaken: bouwproces

Stand van zaken: bouwproces | Pol van de Vijver (projectmanager) 

Zoals u weet is de bewonerswerkgroep ‘Noordwesthoek' nauw betrokken geweest bij het bouwproces aan de Finlandstraat in Oostburg. Omdat we gebruik maakten van fabrieksmatig vervaardigde woningen kon de bouw op de locatie zeer snel plaatsvinden. Begin 2017 gaan we dit project evalueren om te zien of deze bouwmethode ook voor Breskens een goede mogelijkheid is. In oktober 2017 start de sloop van de eerste fase, dit betekent dat we over een klein jaar met de nieuwbouw kunnen starten.

Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding voor de zes nieuwbouwwoningen in de Thijs Feddo Blankenstraat. De bouw start begin april en de oplevering is eind juli 2017 gepland.

Het komende half jaar bepalen we hoeveel en welke type woningen wij terugbouwen en hoe deze eruit komen te zien. Daarbij bereiden we ook de omgevingsvergunning en de infrastructuur met de gemeente en de nutsbedrijven voor. Rond de zomer van 2017 hebben we dit in beeld. Bij dit proces betrekken we de bewonerswerkgroep. Daarom: mocht u vragen hebben over het project, neem dan contact op met de werkgroepleden. Zij staan u graag te woord!