Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Klantenpanel

In 2017 startten we met het klantenpanel. Het klantenpanel bestaat uit een aantal huurders. Met deze huurders gaan wij in gesprek over de diensten en producten die wij leveren. We willen de dialoog aangaan met onze huurders om te weten wat er leeft.

Met het klantenpanel houden we interactieve bijeenkomsten over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld over woonwensen en beleidsthema’s zoals woonlasten, jongerenhuisvesting en duurzaamheid. De uitkomsten gebruiken we om onze producten en diensten te verbeteren of te verwerken in ons beleid.

Het is de bedoeling dat er vier keer per jaar een bijeenkomst plaatsvindt om over verschillende onderwerpen te praten. In 2017 vond de eerste bijeenkomst plaats. We hebben kennis gemaakt met elkaar en bespraken wat de bedoeling is van het klantenpanel.  
De mogelijke onderwerpen waarover we het kunnen hebben tijdens de volgende bijeenkomsten zijn:

  • Social Media
  • Ondernemingsplan
  • Digitale nieuwsbrieven
  • Stichting Huurdersbelangen
  • WoongoedNieuws
  • Onze kernwaarden
  • Dag van het huren
  • Veiligheid
  • Leefbaarheid

Interesse
Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het klantenpanel meld u dan aan via communicatie@woongoedzvl.nl.