Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Samen met bewoners

Samen met onze huurders werken we aan goede dienstverlening. We willen in de toekomst (nog) beter samenwerken met onze huurders. Dit doen we door vaker in gesprek te gaan. Een start hiermee is gemaakt door het oprichten van het klantenpanel en het oprichten van een werkgroep in verband met de herstructurering van de Noordwesthoek in Breskens.

Daarnaast speelt de Stichting Huurdersbelangen (SHB) een grote rol. Zij behartigen de belangen van alle huurders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.