Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Leefbaarheidsfonds

Wij houden ons ook bezig met het leefbaar maken én houden van de kernen waar wij woningen verhuren. Op deze manier laten wij onze maatschappelijke betrokkenheid zien en dragen we bij aan een leefbare samenleving. Een goede woning alleen is namelijk geen garantie om plezierig te wonen. Onder andere de omgeving, het straatbeeld en de voorzieningen zijn hiervoor mede bepalend. Wij richten ons daarbij op activiteiten waarbij het ontmoeten en samenwerken van huurders centraal staat. Natuurlijk weet u als geen ander wat er in uw buurt of dorp beter kan op het gebied van leefbaarheid. Wij horen dat graag van u.

Strenge regels voor leefbaarheid en sponsoring
Sinds 1 juli 2015 is er veel veranderd op het gebied van leefbaarheid. De nieuwe Woningwet is hiervan de oorzaak.

Onder leefbaarheid valt:

  • inbraakbeveiliging;
  • bestrijding woonoverlast;
  • buurtbemiddeling;
  • schoonmaakacties;
  • groenvoorziening;
  • bewonersinitiatieven.

Sponsoring
Sponsoring mag niet meer en initiatieven steunen vanuit het leefbaarheidsfonds is nog maar zeer beperkt.  

Wat mag nog wel?
Wij mogen initiatieven van huurders financieel steunen als deze plaats vinden in gebieden waar wij een belangrijk deel van het woningbezit hebben en die uitsluitend ten goede komen aan huurders van de corporatie.

Aanvragen
Bent u huurder en wilt u iets organiseren voor andere huurders dan kunt u een aanvraag doen. Vul hiervoor het aanvraagformulier in.